ژئوپارک طبس جهانی می شود

سومین پرونده ژئوپارک جهانی ایران برای ثبت در یونسکو باز شد. «طبس» که عنوان بهشت زمین شناسی را یدک می کشد به عنوان سومین ژئوپارک پیشنهادی ایران برای ثبت جهانی (پس از ژئوپارک قشم و ارس) مطرح شده است.

البته از میان دو ژئوپارک قبلی، قشم ثبت جهانی شده، اما پرونده ارس هنوز به سرانجام نرسیده است. پرونده طبس هم سومین پرونده ای است که کار روی آن آغاز شده است.
وصال یحیی شیبانی، مدیر ژئوپارک و نماینده معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس در امور جهانی شدن ژئوپارک درباره جزئیات این پرونده به ایسنا گفت: مطالعات اولیه درباره ژئوپارک طبس از ابتدای سال ۱۳۸۹ شروع شد. مرحله نخست، شناسایی سایت ها و نام گذاری آنها بود. فیلمی هم با عنوان ژئوتوریسم طبس ساخته شد.

شیبانی با بیان این که نتیجه مطالعات انجام شده را در کتاب اطلس میراث زمین شناختی طبس گردآوری کردیم که در نشست اردیبهشت ۹۷ در قشم رونمایی می شود، افزود: طرح ژئوپارک طبس از سال گذشته وارد فاز اجرایی شده است که نخست ثبت ملی آن را که در سازمان زمین شناسی انجام می شود، پیگیری می کنیم و سپس جهانی شدن آن را محقق خواهیم کرد.

مدیر ژئوپارک طبس درباره بازه زمانی اجرای استانداردها در این منطقه گفت: برنامه نخست آموزش دبستان ها، دبیرستانی ها و معلمان است.

پس از آن کارگاه هایی برای مسئولان و مردم محلی برگزار می شود که ژئوپارک را درک کنند تا ابتدای سال آینده اقدامات اجرایی را برای ثبت ملی انجام دهیم و سپس ثبت جهانی را پیگیری کنیم. شیبانی در پاسخ به این پرسش که ژئوپارک قرار است چه تغییری را در زندگی و اقتصاد مردم و جامعه محلی ایجاد کند، افزود: ژئوپارک یعنی توسعه پایدار و اقتصادی که از دانش بومی مردم گرفته می شود. اجرای این طرح کمک می کند روستاهای هدف گردشگری، همیار ژئوپارک شود. مدیرژئوپارک طبس به چند سایت از ژئوپارک طبس هم اشاره کرد و گفت: کال جنی، از مهم ترین ژئوسایت های طبس به شمار می آید که در شمال این شهرستان و تقریبا در ۲۷ کیلومتری مرکز شهر طبس و در نزدیکی روستایی به نام ازمیغان ـ که محل کشت برنج است ـ قرار دارد. در کوه های منتهی به این دره، قدیمی ترین فسیل به قدمت بیش از ۱۶۰میلیون سال پیدا شده که در موزه زمین شناسی شهر طبس می توان آن را دید. پروفسور مارتینی، رئیس شورای عالی شبکه جهانی ژئوپارک ها از وجود چنین دره ای در ایران بسیار شگفت زده شد و آن را با گرند کنیون آمریکا قیاس کرد.

مشاهده در وبسایت منبع