ضابطان قضایی چه افرادی هستند و چه وظایفی دارند؟

ضابطان، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.

ضابطان، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.
به گزارش «تابناک» به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.

ضابطان نظامی

به موجب ماده ۶۰۲ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، ضابطان نظامی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.

مصادیق ضابطان نظامی

به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، مامورانی شامل ماموران دژبان نیروهای مسلح؛ ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب ماموریت ها و وظایف قانونی؛ ماموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی؛ افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی؛ مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند؛ روسا، معاونان و ماموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و ماموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می شوند.

شرایط ضابطان نظامی

وثاقت و مورد اعتماد بودن: منظور از وثاقت و مورد اعتماد بودن این است که علاوه بر داشتن صلاحیت های مکتبی و عقیدتی که برای همه نیروهای مسلح لازم است، برای احراز عنوان ضابط نظامی باید ماموران از ویژگی های برجسته تری از نظر قابلیت های ایمانی و امانت و سلامت جسمی و روحی برخوردار باشند. کسب مهارت و گذراندن آموزش های لازم: آموزش ماموران برای ضابط نظامی بودن مستلزم کسب دو دسته آموزش شامل آموزش های عملی به منظور کسب مهارت و آموزش های نظری به منظور کسب دانش لازم است. به این نکته هم باید توجه داشت که این آموزش ها هم در مرحله صدور کارت ضابط بودن و هم حین خدمت انجام وظایف مدنظر است. داشتن کارت ویژه: ماموری ضابط شناخته می شود که دارای کارت ضابط بودن باشد. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است و متخلفان به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.

وظایف ضابطان نظامی

از جمله وظایف ضابطان نظامی، جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و فرار متهم؛ مکلف بودن به قبول شکایت شفاهی یا کتبی در تمام اوقات شبانه روز و ارایه رسید به شاکی و ارسال سریع پرونده به دادسرا؛ ممنوعیت افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده جز در مواردی که قانون معین می کند؛ اجرای دستورهای مقام قضایی در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می کند؛ انجام تحقیق تحت نظارت و تعلیمات بازپرس یا مقام قضایی؛ ارایه اوراق هویت ضابط بودن و اصل دستور قضایی هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل؛ آگاه کردن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی؛ تفهیم حقوق «شخص تحت نظر» به صورت مکتوب و دریافت رسید و ضمیمه کردن آن به پرونده و ثبت اظهارات «شخص تحت نظر» و علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعات آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی که شخص نزد قاضی معرفی شده در صورت مجلس همراه با امضا یا اثرانگشت متهم است.

اخذ اجازه موردی از مقام قضایی برای ورود به اماکن تعطیل و منازل اشخاص حتی در جرایم مشهود؛ اقدام طبق مجوز مقام قضایی و پرهیز از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان های غیرمرتبط با موضوع در بازرسی؛ گزارش فوری مراتب به مرجع قضایی چنانچه در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده شود؛ انجام معاینات و تحقیقات محلی؛ ابلاغ اوراق قضایی؛ ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام در بازجویی ها و بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان به وسیله ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی، از دیگر وظایف ضابطان نظامی است.

مشاهده در وبسایت منبع