چرا آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو مشکوک است؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت : باتوجه به وجود اسناد و مدارک مهم در مورد قراردادها ،ساخت نیروگاهها و خرید برق از نیروگاههای حراراتی ، باید با دید تردید آمیز به آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو نگاه کرد.

اسدالله قره خانی در گفتگو با جام جم آنلاین افزود: سوال این است که چرا آتش سوزی باید از اتاق هایی شروع شود که اسناد و پرونده های مهم در آنجا نگهداری می شده و دقت لازم در این بخش صورت نگرفته است.
سخنگو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه این آتش سوزی همزمان با تغییرات مدیریتی در وزارت نیرو صورت گرفته تاکید کرد: پرونده های آتش گرفته مربوط به قرار داد نیروگاهی ،ساخت نیروگاه و خرید برق از نیروگاه های حراراتی بوده که بسیار مهم است و باید در این مورد کنکاشی صورت گیرد لذا تا زمانی که ماجرا مشخص نشود باید با دید تردید آمیز به این قضیه نگاه کنیم.

وی یادآور شد: احتمالا بعد از بررسی بودجه سالانه مجلس شورای اسلامی کمیسون انرژی بصورت جدی ابعاد این آتش سوزی را بررسی خواهد کرد و از نظر کمیسیون این پرونده مفتوحه است.

مشاهده در وبسایت منبع