عامل حادثه تیراندازی مرگبار در دبیرستان فلوریدا

لحظه دستگیری عامل ۱۹ ساله حادثه تیراندازی مرگبار در دبیرستان پارکلند فلوریدا. همکلاسی های «نیکلاس کروز» می گویند او همیشه با خودش اسلحه حمل می کرد.

لحظه دستگیری عامل ۱۹ ساله حادثه تیراندازی مرگبار در دبیرستان پارکلند فلوریدا. همکلاسی های «نیکلاس کروز» می گویند او همیشه با خودش اسلحه حمل می کرد.

مشاهده در وبسایت منبع