امدادخودروها خودرو را با سرنشین جابجا نکنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ مهری گفت: می توان با هماهنگی آموزش و پرورش تاثیر زیادی در استفاده از ظرفیت همیاران پلیس و پلیس یاران نوجوان داشت.

 معاون عملیات پلیس راهور ناجابا اشاره به فعالیت امدادخودروها ابراز امیدواری کرد که امدادخودروها هنگام حمل خودروهای دارای نقص فنی، تصادفی و معیوب حتما توجه داشته باشند که خودرو را بدون سرنشین جابجا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ مهری گفت: می‌توان با هماهنگی آموزش و پرورش تاثیر زیادی در استفاده از ظرفیت همیاران پلیس و پلیس یاران نوجوان داشت.

مشاهده در وبسایت منبع