بیشترین دلایل کودک آزاری در جامعه

حسین اسدبیگی در گفت وگو با خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس گفت: به طور کلی چهار نوع کودک آزاری وجود دارد که شامل جنسی، جسمی، روانی و عاطفی، غفلت و سهل انگاری است. وی افزود: معمولا نسبت دختران و پسرانی که مورد خشونت قرار می گیرند با هم برابر است.

یک کارشناس آسیب‌های اجتماعی، بیشترین دلایلی که باعث کودک‌آزاری در جامعه می شود را مطرح کرد.

حسین اسدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس گفت: به طور کلی چهار نوع کودک آزاری وجود دارد که شامل جنسی، جسمی، روانی و عاطفی، غفلت و سهل‌انگاری است.

وی افزود: معمولا نسبت دختران و پسرانی که مورد خشونت قرار می گیرند با هم برابر است.

اسدبیگی گفت: بر اساس آمار موجود بیشتر آزاردهندگان مرد هستند و در مورد علت آزار نیز اگر از خود افراد بپرسیم، امکان دارد بهانه بیاورند، اما به تشخیص کارشناسان، چند عامل باعث آزار رساندن به کودکان شده است. 

رئیس سابق اورژانس اجتماعی کشور گفت: بیشترین علت آزار به کودکان، مصرف مواد مخدر در والدین گزارش می شود و پس از آن دلایلی مانند سوءمصرف الکل، بیماری روانی، عقب‌ماندگی ذهنی، بیماری جسمی آزاردهنده، تندخویی و پرخاشگری، انتظار پیروی بی‌چون و چرای کودک، مشکل جسمی کودک، انحراف جسمی و جنسی فرد آزاردهنده، بهانه‌گیری بی‌مورد و بیکاری باعث آزار رساندن به کودکان می شود.

وی افزود: طبق آخرین آمار موجود از کودک آزاری در کشور،استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان و کرمانشاه بیشترین کودک‌آزاری را داشته‌اند. 

انتهای پیام/


مشاهده در وبسایت منبع