حادثه خونین در نزدیکی فرودگاه تبریز

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی :براثر برخورد پیکان با تندر در سه راهی فرودگاه دونفر دردم فوت کرده و دونفر به بیمارستان انتقال یافتند. شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت:حادثه رانندگی امروز صبح اتفاق افتاد که دو مرد ۷۴ساله و۲۴ساله از سرنشینان پیکان فوتی ...

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی :براثر برخورد پیکان با تندر در سه راهی فرودگاه دونفر دردم فوت کرده و دونفر به بیمارستان انتقال یافتند.
شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت:حادثه رانندگی امروز صبح اتفاق افتاد که دو مرد ۷۴ساله و۲۴ساله از سرنشینان پیکان فوتی های این حادثه بودند و یک نفر از پیکان و راننده تندر توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

مشاهده در وبسایت منبع