راه اندازی دومین پردیس دانشگاه امیرکبیر در تهران

به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر به دنبال مکان مناسب برای راه اندازی پردیس دوم دانشگاه هستیم. وی افزود: در صورتی که مکان مناسب برای ایجاد پردیس دوم دانشگاه را شناسایی و خریداری کنیم بخشی از توسعه و فعالیت های دانشگاه به این ...

به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر به دنبال مکان مناسب برای راه اندازی پردیس دوم دانشگاه هستیم.
وی افزود: در صورتی که مکان مناسب برای ایجاد پردیس دوم دانشگاه را شناسایی و خریداری کنیم بخشی از توسعه و فعالیت های دانشگاه به این پردیس منتقل خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: سعی می کنیم بخش هایی از دانشگاه را به پردیس ۲ دانشگاه منتقل کنیم البته برنامه ریزی برای انتقال این بخش ها منوط به موقعیت و فضای فیزیکی زمین است.

معتمدی عنوان کرد: این موضوع یک برنامه بلند مدت است چراکه خریداری زمین و ساخت و ساز عمرانی زمان بر است.

مشاهده در وبسایت منبع