زنان ایرانی کمتر از زنان غربی به سرطان سینه مبتلا می شوند/ تاثیر آلودگی هوا و کیفیت زندگی در بروز سرطان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه آلودگی هوا و کیفیت زندگی از ریزفاکتورهای بروز سرطان به شمار می رود، گفت: علی رغم شیوع سرطان سینه، آمار این بیماری در زنان ایرانی کمتر از زنان غربی است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه آلودگی هوا و کیفیت زندگی از ریزفاکتورهای بروز سرطان به شمار می رود، گفت: علی رغم شیوع سرطان سینه، آمار این بیماری در زنان ایرانی کمتر از زنان غربی است.
ناهید نفیسی در گفت وگو با فارس، در ارتباط با سرطان سینه اظهار داشت: این سرطان جزو یکی از سرطان شایع در میان زنان بوده است اما با این وجود درگیری زنان ایرانی با این سرطان کمتر از زنان غربی است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش ها آمار ابتلا به سرطان سینه در ایران ۳۰ در ۱۰۰ هزار بوده است در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی ۱۲۰ در ۱۰۰ هزار و در آمریکای شمالی ۹۰ در ۱۰۰ هزار است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: خوشبختانه امروزه اساتید برجسته ای در حوزه تشخیص و درمان سرطان سینه در ایران فعالیت می کنند و آمار این سرطان در کشور رو به افزایش است ولی افزایش شیب آن همچون سایر کشورها بوده به طوری که در مقایسه با آلمان و ایتالیا که جمعیتی مشابه ایران دارند، ایران شیب کمتری در این سرطان دارد.

نفیسی با اشاره به اینکه سالانه در ایران ۱۰ هزار نفر مبتلا به این سرطان می شوند، گفت: آمار مبتلایان به صورتی بوده که زنان جوان امروزه بیشتر درگیر این سرطان شده اند؛ البته بخشی از این موضوع به این دلیل بوده که ایران کشوری جوان است لذا سرطان در جوانان نیز بیشتر مشاهده می شود.

این جراح سرطان سینه خاطرنشان کرد: آمار جهانی مبتلایان زیر ۴۰ سال ۶ درصد است ولی در ایران ۲۵ درصد است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: تغذیه ناسالم، آلودگی هوا، کیفیت زندگی، ازدواج دیرهنگام و شیر ندادن نوزاد از عوامل مهم در بروز این سرطان به شمار می رود بنابراین تا حدود زیادی می توان از آن پیشگیری کرد.

مشاهده در وبسایت منبع