رعایت حقوق انسانی زندانیان کم نظیر و شاید بی نظیر

آقای جهانگیر در مراسم افتتاح طرح عمرانی و خدماتی زندان مرکزی قم و در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رعایت حقوق انسانی زندانیان را در زندان های کشور مورد توجه قرار داد و گفت: از این جهت زندان های کشور کم نظیر و شاید بی نظیر باشد .

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور تاکید کرد: رعايت حقوق انساني زندانيان در بین زندان هاي سایر کشورها کم نظير و شايد بي نظير است.

آقاي جهانگير در مراسم افتتاح طرح عمراني و خدماتي زندان مرکزی قم و در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رعايت حقوق انساني زندانيان را در زندان هاي کشور مورد توجه قرار داد و گفت: از اين جهت زندان هاي کشور کم نظير و شايد بي نظير باشد .

وي افزود :تلاش مي کنيم در زندان هاي کشور سلامت زندانيان تامين شود فارغ از اينکه چه جرمي مرتکب شده اند ضمن آنکه پس از بازگشت به جامعه فردي مفيد به حال جامعه باشند .

 آقاي جهانگير با اشاره به اينکه زندان ها در کشور بيشتر به آموزشگاه تبديل شده است گفت: در اين ميان به نوجوانان و زنان توجه ويژه تري مي شود هر چند اين روند  هنوز مطلوب ما نيست .

 رئيس سازمان زندان ها توجه به محکومين مالي را نيز خاطر نشان کرد و افزود به اين منظور تلاش کرده ايم محکومين مالي از طرق مختلف از زندان آزاد شوند .

آقاي جهانگير گفت سازمان زندان ها در کنار ستاد ديه فعاليت هاي خود را براي آزادي محکومين مالي آغاز کرده به گونه اي که در چند روز گذشته يکهزار نفر از آنها آزاد شده اند .  

وي گفت رئيس  سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور تعيين تکليف افراد بلا تکليف را از ديگر کارويژه هاي سازمان زندان ها دانست و گفت :با رصد دائمي زندان ها آمار متهمان و افراد بلا تکليف در زندان ها کاهش يافته است به ويژه در قم اين تعداد کمتر از آمار کشوري است .

وي توجه به خانواده زندانيان را نيز از ديگر کار ويژه هاي سازمان زندان ها دانست و گفت: اين امر به علت تاکيدات رهبري براي جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي از کارويژه هاي سازمان است .

یادآور می شود  امروز پنج طرح عمراني و خدماتي با حضور رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور در زندان مرکزي قم افتتاح شد .

 اين طرح ها که شامل مجموعه اردوگاه حرفه آموزي و کاردرماني ، اندرزگاه مسئولان ،يگان حفاظت زندان هاي قم ، کانون اصلاح و تربيت و مجموعه آشپزخانه صنعتي زندان مرکزي است که با هزينه 21 ميليارد تومان در 36 هزار مترمربع احداث يا بازسازي شده است .


مشاهده در وبسایت منبع