ممنوعیت تبلیغ اینترنتی مشروبات الکلی در قرقیزستان

خبرگزاری فارس: نمایندگان پارلمان قرقیزستان قانونی را اصلاح کردند که بر اساس آن تبلیغات اینترنتی محصولات الکلی ممنوع خواهد شد. پس از امضای این سند توسط «سورانبای جین بیک اف» رئیس جمهور قرقیزستان دولت این کشور سیستم مانیتورینگ تبلیغات در اینترنت راه اندازی خواهد شد. قرار است ...

نمایندگان پارلمان قرقیزستان قانونی را اصلاح کردند که بر اساس آن تبلیغات اینترنتی محصولات الکلی ممنوع خواهد شد.
خبرگزاری فارس: نمایندگان پارلمان قرقیزستان قانونی را اصلاح کردند که بر اساس آن تبلیغات اینترنتی محصولات الکلی ممنوع خواهد شد.
پس از امضای این سند توسط «سورانبای جین بیک اف» رئیس جمهور قرقیزستان دولت این کشور سیستم مانیتورینگ تبلیغات در اینترنت راه‌اندازی خواهد شد.

قرار است طبق برنامه حدود 2 هزار سایت قرقیزی تحت نظارت این سیستم قرار گیرند.

در صورت نقض این قانون جریمه‌های 100 هزار صوم برابر 150 دلار برای شهروندان و 70 هزار صوم برابر هزار دلار برای شخص حقوقی در نظر گرفته شده است.

قبل از این تبلیغات محصولات الکلی در رسانه‌های چاپی و تلویزیونی ممنوع شده بود که با درخواست آژانس دولتی ضدانحصاری قانون پیشنهادی ممنوعیت این گونه تبلیغات در اینترنت در پارلمان کشور مطرح شد.

مشاهده در وبسایت منبع