دستگیری راننده تانکر در حال تخلیه فاضلاب در رودخانه گرمرود

آفتاب نیوز : یگان حفاظت محیط زیست آمل درحین گشت و کنترل شبانه راننده یک دستگاه تخلیه چاه فاضلاب را در زمان رهاسازی فاضلاب تخلیه چاه به رودخانه گرمرود محدوده زیر پل شهنه کلا دشت سر آمل دستگیر کردند و تانکر تخلیه چاه نیز توقیف شد. گفتنی است،رانندگان تانکرهای تخلیه چاه باید پس از تخلیه ...

آفتاب نیوز : یگان حفاظت محیط زیست آمل درحین گشت و کنترل شبانه راننده یک دستگاه تخلیه چاه فاضلاب را در زمان رهاسازی فاضلاب تخلیه چاه به رودخانه گرمرود محدوده زیر پل شهنه کلا دشت سر آمل دستگیر کردند و تانکر تخلیه چاه نیز توقیف شد.

گفتنی است،رانندگان تانکرهای تخلیه چاه باید پس از تخلیه چاه، فاضلاب داخل تانکر (تانکر تخلیه چاه) را به مراکز تصفیه فاضلاب برده و به صورت قانونی و بهداشتی اقدام به تخلیه فاضلاب در مکان ‎ های تعبیه شده نمایند، در غیر این صورت و در صورت تخلیه فاضلاب تخلیه چاه درمکان های متروکه و یا رودخانه ها، سازمان محیط زیست تانکر تخلیه چاه را توقیف می کند.


مشاهده در وبسایت منبع