چرا ایران از شناسایی محل سقوط ناتوان است؟

گروه جامعه: یکی از راههای شناسایی نقطه سقوط هواپیماها، استفاده از سامانه «emergency locator transmitter» است که بطور اختصار «elt» نامیده می شود. این سامانه به هواپیما وصل شده و با برقراری ارتباط با سیستم ماهواره ای، سیگنال ارسال می کند.


مشاهده در وبسایت منبع