بومی ها می گویند کنار اجساد ردپایی بود!

به گزارش پایگاه ۵۹۸ ، واکنش معاون عملیات ارتش به شائبه زنده بودن مسافران پس از سقوط؛ بومی ها می گویند کنار اجساد ردپایی بود! نیروهای بومی منطقه که ادعا می کنند ردپایی در اطراف لاشه هواپیما دیده اند همزمان با تکاوران نیروی زمینی ارتش به محل سقوط رسیده اند در حالی که تکاوران ...

به گزارش پایگاه ۵۹۸ ، واکنش معاون عملیات ارتش به شائبه زنده بودن مسافران پس از سقوط؛ بومی ها می گویند کنار اجساد ردپایی بود!
نیروهای بومی منطقه که ادعا می کنند ردپایی در اطراف لاشه هواپیما دیده اند همزمان با تکاوران نیروی زمینی ارتش به محل سقوط رسیده اند در حالی که تکاوران این موضوع را تایید نمی کنند.

پس از سقوط هواپیما، در محل برف باریده و امکان ندارد که پس از دو روز با وجود بارش برف ردپایی مانده باشد

مشاهده در وبسایت منبع