دنیا متعلق به کیست؟

می گویند دنیا متعلق به کسانی ست که زود از خواب بیدار می شوند، دروغ است! دنیا متعلق به کسانی ست که از بیدار شدنشان خشنودند! دیالوگی از فیلم کسوف به کارگردانی میکل آنجلو آنتونیونی ۱۹۶۲

می گویند دنیا متعلق به کسانی ست که زود از خواب بیدار می شوند،

دروغ است!
دنیا متعلق به کسانی‌ست که از بیدار شدنشان خشنودند!

دیالوگی از فیلم کسوف به کارگردانی میکل‌آنجلو آنتونیونی 1962


مشاهده در وبسایت منبع