خبرنگار اسوشیتدپرس: هیچ نشانه ای از برکناری تیلرسون ندیده ام

جاش لدرمن، خبرنگار اسوشیتدپرس در حساب توییتریش نوشت: ۴ساعت قبل در هواپیما با تیلرسون بودم و هیچ نشانه ای از برکناریش وجود نداشته است.


مشاهده در وبسایت منبع