حضور دانشگاه های ایران در ۹ موضوع رتبه بندی کیو اس سال ۲۰۱۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، محمدجواد دهقانی افزود: رتبه بندی موضوعی کیواس بر اساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، تعداد استناد ها صورت می پذیرد و این شاخص ها هر کدام با وزنی متناسب با هرموضوعی، ...

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc گفت: پایگاه رتبه بندی کیو اس (QS) نتایج رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۱۸ خود را منتشر کرد و بر اساس این آمار دانشگاه تهران برای نخستین بار در حوزه علم جغرافیا و علم مواد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، محمدجواد دهقانی افزود: رتبه بندی موضوعی کیواس بر اساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، تعداد استناد‌ها صورت می‌پذیرد و این شاخص‌ها هر کدام با وزنی متناسب با هرموضوعی، برای معرفی بهترین دانشگاه‌ها مشخص می‌شوند.

وی ادامه داد: رتبه بندی کیواس در سال ۲۰۱۸ میلادی دانشگاه‌های برتر دنیا را در ۴۸ موضوع در قالب ۵ حیطه کلی علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی رتبه بندی کرده است، البته کیو اس در سال ۲۰۱۸ دو بخش مدیریت کتابداری و اطلاعات و تاریخ کلاسیک و باستانی را نیز به بخش‌های تخصصی خود افزوده است.

دهقانی گفت: دانشگاه‌های ایران در ۲ حیطه مهندسی- فناوری و علوم زیستی-پزشکی دارای رتبه در بین دانشگاه‌های برتر دنیا شده اند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: در رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۱۸ کیو اس، کشور ایران عملکرد خوبی از خود نشان داده است به نحوی که در سال ۲۰۱۶، دانشگاه علوم پزشکی تهران تنها دانشگاه از ایران بود که در رشته پزشکی رتبه ۳۰۰-۲۵۱ را گرفت.

دهقانی گفت: حضور دانشگاه‌های ایران در سال ۲۰۱۷ از یک موضوع به ۸ موضوع «معماری و محیط انسان ساز»، «مهندسی عمران و سازه»، «مهندسی برق و الکترونیک»، «مهندسی مکانیک»، «کشاورزی و جنگلداری»، «پزشکی»، «داروسازی و شیمی» ارتقا یافت و در سال ۲۰۱۸، حضور دانشگاه‌های برتر کشور در رتبه بندی موضوعی به ۹ موضوع ارتقا یافت.

دهقانی افزود: ایران در سال ۲۰۱۸ نخستین بار در دو موضوع علم مواد و جغرافیا دارای نماینده در بین دانشگاه‌های برتر دنیاست؛ دانشگاه تهران که در ۷ موضوع کیو اس از ۹ موضوع موجود حضور داشته است، توانسته با رتبه ۱۵۱-۲۰۰ در جغرافیا و با رتبه ۲۵۱-۳۰۰ در علم مواد نخستین بار حضور یابد.


مشاهده در وبسایت منبع