محمد بنا: شرایط کشتی را خوب نمی بینم

محمد بنا نسبت به وضعیت این روزهای کشتی ایران واکنش نشان داد و در جریان افتتاح خانه کشتی حمید سوریان تاکید کرد: «شرایط کشتی را نه در فرنگی و نه در آزاد خوب نمی بینم» در تابناک می بینید.

کد ویدیو دانلود

محمد بنا نسبت به وضعیت این روزهای کشتی ایران واکنش نشان داد و در جریان افتتاح خانه کشتی حمید سوریان تاکید کرد: «شرایط کشتی را نه در فرنگی و نه در آزاد خوب نمی بینم» در تابناک می بینید.

مشاهده در وبسایت منبع