هنجارشکنان بدانند با برخورد پلیس روبرو خواهند شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما سردار پاسدار حسین رحیمی در ارتباط زنده با اخبار ۱۸:۳۰ شبکه پنج سیما افزود : هم اکنون و در این پنج ساعت کار عملیاتی که در کنار سایر دستگاه ها اعم از اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی انجام می دهیم وضعیت بسیار خوب است و وقتی که این مدت زمان ...

فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: کساني که از خطوط قرمز برقرار نظم و امنيت عبور کنند و رفتارهاي هنجارشکنانه داشته باشند ، بدانند که با برخورد پليس روبرو خواهند شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما سردار پاسدار حسين رحيمي در ارتباط زنده با اخبار 18:30 شبکه پنج سيما افزود : هم اکنون و در اين پنج ساعت کار عملياتي که در کنار ساير دستگاه ها اعم از اورژانس، هلال احمر و آتش نشاني انجام مي دهيم وضعيت بسيار خوب است و وقتي که اين مدت زمان را با مدت مشابه سال قبل مقايسه مي کنيم وضعيت مطلوب و قابل قبول است.

وي گفت: نيروهاي انتظامي اکنون در بيش از 616 نقطه تهران بزرگ مستقرند و احاطه و کنترل کامل را داريم.
سردار رحيمي افزود : بدون تعارف و اغماض بگويم کساني که بخواهند از خطوط قرمز نظم و امنيت و انضباط عمومي عبور کنند با برخورد پليس روبرو خواهند شد.
وي گفت: ما مي خواهيم يک وضعيت امنيتي و آرامشي خوبي را در سطح شهر تهران داشته باشيم و اين خواسته مردم است نه فقط ما.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: انتظار ما اين است تاکنون که همراهي خوبي شده است در ادامه امشب نيز به همين وضعيت و منوال باشد.


مشاهده در وبسایت منبع