۵۰ مصدوم در حوادث چهارشنبه سوری گلستان

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اینکه در حوادث چهارشنبه سوری ۵۰ گلستانی مصدوم شدند، گفت: تنها دو مورد بستری در بیمارستان ها داشتیم.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اینکه در حوادث چهارشنبه سوری 50 گلستانی مصدوم شدند، گفت: تنها دو مورد بستری در بیمارستان ها داشتیم.

علیرضا کمال غریبی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: عمده مصدومیت‌ها در شهرهای گرگان و گنبد کاووس به ترتیب با تعداد 25 و 14 مورد بوده است.

وی افزود: از تعداد کل مصدومین 11 زن و 39 نفر مرد بودند.

 وی با اشاره به اینکه اغلب این موارد دچار خراشیدگی های سطحی شده بودند، تصریح کرد: کسانی که دچار سوختگی شدند نیز سوختگی‌های آنها خفیف بوده است.

کمال غریبی ادامه داد: آسیب ها بیشتر در اندام و در دست ها اتفاق افتاده است و در تعداد کمی از موارد نیز آسیب در چشم و گردن رخ داده است.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه در این مدت تنها دو مورد بستری در بیمارستان ها داشتیم، تصریح کرد: خوشبختانه در حوادث چهارشنبه سوری قطع عضو و فوتی در استان نداشتیم.


مشاهده در وبسایت منبع