کاهش۵۰ درصدی مصدومان چهارشنبه آخرسال درمهاباد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزمهاباد، مدیرشبکه بهداشت ودرمان مهابادگفت: درحوادث چهارشنبه سوری امسال ۱۵ نفردراین شهرستان مصدوم شدن که این آمار نسبت به سال گذشته ۵۰درصد کاهش دارد. مرزنگ با بیان اینکه بیشتراین افرادازناحیه دست وچشم زخمی شده بودند،افزود: تمام مصدومان به صورت ...

آمارمصدومان چهارشنبه آخرسال درمهابادامسال 50 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزمهاباد، مدیرشبکه بهداشت ودرمان مهابادگفت: درحوادث چهارشنبه سوری امسال 15 نفردراین شهرستان مصدوم شدن که این آمار نسبت به سال گذشته 50درصد کاهش دارد.

مرزنگ با بیان اینکه بیشتراین افرادازناحیه دست وچشم زخمی شده بودند،افزود: تمام مصدومان به صورت سرپایی مداوا وازبیمارستان ترخیص شده اند.


مشاهده در وبسایت منبع