حجت نظری استعفای نجفی را تکذیب کرد

به گزارش ایسنا، او در صفحه توئیتر خود نوشت: اخبار و شایعات فضای مجازی و زمزمه های درگوشی مبنی بر استعفای دکتر نجفی مطرح شده و تماسهای مکرر با بنده و سایر اعضا گرفته می شود به صراحت چنین رخدادی را تکذیب می کنم و امیدوارم شایعه پراکنان سوای منافع شخصی منافع شهر و شهروندان را نیز ...

سک عضو شورای شهر تهران اخبار و شایعات استعفای نجفی را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا،  حجت نظری در صفحه توئیتر خود نوشت: اخبار و شایعات فضای مجازی و زمزمه‌های درگوشی مبنی بر استعفای دکتر نجفی مطرح شده و تماسهای مکرر با بنده و سایر اعضا گرفته می شود به صراحت چنین رخدادی را تکذیب می کنم و امیدوارم شایعه پراکنان سوای منافع شخصی منافع شهر و شهروندان را نیز لحاظ کنند.


مشاهده در وبسایت منبع