برخورد با متجاوزین منابع طبیعی واراضی ملی درایام نوروزدرمهاباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزمهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری مهابادگفت: برای جلوگیری و برخورد بامتجاوزان درعرصه تخریب وتصرف منابع طبیعی و اراضی ملی کشیک ویژه نوروزی دراین شهرستان تشکیل شده است.

گشت‌های کشیک نیروهای حفاظت درعرصه‌های منابع طبیعی برای ایام نوروزدرمهابادتشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزمهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری مهابادگفت: برای جلوگیری و برخورد بامتجاوزان درعرصه تخریب وتصرف منابع طبیعی و اراضی ملی کشیک ویژه نوروزی دراین شهرستان تشکیل شده است.

پاتوافزود:فعالیت این گشت ها به صورت شبانه روزی از 25 اسفندآغاز شده وتا 20 فروردین سال آینده ادامه خواهدداشت.

وی تصریح کرد: شهروندان می توانند هرگونه تخریب وتصرف منابع طبیعی وملی را به شماره تلفن 1504امدادجنگل ومرتع اطلاع دهند.


مشاهده در وبسایت منبع