آخرین آمار مصدومان چهارشنبه آخرسال در رباط کریم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما / رییس بیمارستان فاطمه الزهرای رباط کریم افزود : یک نفر از این مصدومان که از ناحیه چشم آسیب دیده بود دیشب به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران اعزام و مداوا شد .

پانزده نفر از شهروندان شهرستان رباط کریم در حوادث چهارشنبه آخرسال مصدوم شدند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما / رییس بیمارستان فاطمه الزهرای رباط کریم افزود : یک نفر از این مصدومان که از ناحیه چشم آسیب دیده بود دیشب به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران اعزام و مداوا شد . دکتر امیرقادی پاشا با بیان اینکه یک نفر دیگر هم که از ناحیه چشم مصدوم شده بود بطور شخصی پی گیر مداوای خود شد گفت : مصدومی که به بیمارستان رسول اکرم اعزام شد پس از پایان مداوا به منزل بازگشت .
وی افزود : همه مصدومان بطور سرپایی یا بستری یکی دو ساعته مداوا شدند و پس از پایان مراحل درمان به منزل خود بازگشتند .

مشاهده در وبسایت منبع