شهرداران مدارس منطقه ۲۰ به شورای اسلامی شهر تهران رفتند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی برزگر با بیان این مطلب گفت: به منظور آشنایی شهرداران مدارس با ماموریت ها ، وظایف و روند فعالیت شورا، این دانش آموزان از قسمت های مختلف ساختمان شورا بازدید کردند و از روند تصمیم گیری های شهری و مصوبات اجرای برنامه مطلع شدند.

مدیر اداره آموزش و مشارکت های اجتماعی شهرداری منطقه 20 از حضور شهرداران مدارس این منطقه در ساختمان شورای اسلامی شهر تهران در قالب طرح شهر در دست بچه ها خبرداد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما ، علی برزگر با بیان این مطلب گفت: به منظور آشنایی شهرداران مدارس با ماموریت ها ، وظایف و  روند فعالیت شورا، این دانش آموزان از قسمت های مختلف ساختمان شورا بازدید کردند و از روند تصمیم گیری های شهری و مصوبات اجرای برنامه مطلع شدند. برزگر با اشاره به اینکه این برنامه در قالب طرح شهر در دست بچه ها انجام شد، افزود: این طرح به منظور آشنایی کودکان و دانش آموزان با اماکن زیارتی ، تفریحی و همچنین مراکز شاخص شهری در سطح منطقه برگزار می شود که برای شهرداران مدارس نیز با توجه به نوع فعالیتی که در مدرسه برایشان مشخص شده است بازدید از ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برنامه ریزی شد.
مدیر اداره آموزش و مشارکت های اجتماعی شهرداری منطقه 20 برنامه بازدید از مجلس شورای اسلامی را از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای شهرداران مدارس برشمرد و گفت: با این برنامه شهرداران مدارس درجریان نحوه تصمیم گیری های دولت و قوه مقننه قرار گرفتند.
حضور در دفتر حجت نظری یکی از اعضاء شورای شهر و پرسش و پاسخ دانش آموزان از ایشان در حوزه های حمل ونقل عمومی، آسیب های اجتماعی و تفکیک پسماند از مبداء از حاشیه های این مراسم بود که نشان از بلوغ این طرح و توانمندی دانش آموزان برای عهده دار شدن مسئولیت های مشابه در آینده داشت

مشاهده در وبسایت منبع