تائید سلامت داماد جنایتکار در پزشکی قانونی +عکس

به گزارش جام جم ، این مرد ۴۰ ساله متهم است صبح سیزدهم مرداد امسال پس از ورود به خانه پدرزنش جنایت هولناکی را رقم زد. او در جریان درگیری با همسرش و پدر و مادرزنش، ابتدا زن ۳۹ساله اش و بعد مادرزن ۶۵ ساله اش را با ضربه های چاقو کشت و پدرزنش را هم زخمی کرد.

به گزارش جام جم ، این مرد ۴۰ ساله متهم است صبح سیزدهم مرداد امسال پس از ورود به خانه پدرزنش جنایت هولناکی را رقم زد. او در جریان درگیری با همسرش و پدر و مادرزنش، ابتدا زن ۳۹ساله اش و بعد مادرزن ۶۵ ساله اش را با ضربه های چاقو کشت و پدرزنش را هم زخمی کرد.
دامادخانواده با دستور بازپرس دشتبان، کشیک قتل تهران بازداشت و برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران منتقل شد و به جنایت اعتراف کرد و درباره انگیزه اش گفت: من لیسانس مدیریت دارم. من و همسرم هردو کارمند اداره پست بودیم. شرایط زندگی مان خوب بود، اما دخالت های خانواده او در این اواخر باعث بروز مشکلاتی برایمان شده بود. آن شب همسرم بعداز شرکت در جشن عروسی خانه والدینش ماند. صبح برای بازگرداندن او رفتم که این درگیری خونین رخ داد.

متهم مدعی بود بیمار روانی بوده و در زمان جنایت جنون به وی دست داده است بنابراین او به پزشکی قانونی منتقل شد و هیات سه نفره کارشناسان پزشکی قانونی، سلامت روانی وی را تائید کردند؛ اما او به این نظریه اعتراض کرد و دوباره وی با دستور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی رفت.

این بارهیات پنج نفره پزشکی قانونی موضوع سلامت روانی او را بررسی کردندتا این که دیروز پزشکی قانونی طی مکاتبه با بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران اعلام کرد دامادجنایتکار در سلامت کامل روانی به سر می برد و زمانی که جنایت رخ داده، جنون نداشته و بیمار روانی نیست.

با مشخص شدن دوباره سلامت روانی وی، قراراست پرونده اش بزودی با صدور جلب به دادرسی، به دادگاه کیفری ارسال تا وی به خاطر دو جنایت محاکمه شود.

مشاهده در وبسایت منبع