آخرین خبرها از استعفای شهردار تهران +تکمیلی

خبرهای رسیده به اقتصاد آنلاین حاکی از آنست که علی رغم تکذیب استعفای نجفی از شهرداری تهران، وی دیشب استعفا داده و شورا امروز صبح ساعت ۶ صبح برای بررسی این استعفا جلسه فوق العاده برگزار کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، خبرهای رسیده حاکی از آنست که شورا قصد گذاشتن سرپرست به جای نجفی دارد. پس از عید احتمالا محسن هاشمی بر مسند شهرداری خواهد نشست.
این خبر در حال تکمیل است...

مشاهده در وبسایت منبع