عید نوروز فرصتی مغتنم برای شادکردن هم نوعان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج با اشاره به فرصت ها و آسیب های تعطیلات نوروزی خاطرنشان کردند: در این ایام می توان با سرزدن به اقوام، بیماران و خانه سالمندان هم نوعان خود را شاد کنیم اما باید مراقب برخی آسیب ها نیز باشیم.

آیت الله مکارم شیرازی گفتند: تعطیلات عید نوروز فرصت مناسبی برای احیا هر چه بیشتر سنت حسنه صله رحم ، شاد کردن هم نوعان و تجدید قوای جسمی و روحی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج با اشاره به فرصت ها و آسیب های تعطیلات نوروزی خاطرنشان کردند: در این ایام می توان با سرزدن به اقوام، بیماران و خانه سالمندان هم نوعان خود را شاد کنیم اما باید مراقب برخی آسیب ها نیز باشیم.

ایشان افزودند: رانندگی های خطرآفرین در سفرهای نوروزی، آسیب زدن به محیط زیست، و مشغول شدن به تفریحات ناسالم از جمله آسیب ها در این ایام است.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه تعطیلات می تواند در تجدید قوای جسمی و روحی تاثیر بسزایی داشته باشد خاطرنشان کردند: اگر از این فرصت به درستی استفاده شود، تاثیر خوبی در عملکرد سال آینده کارمندان و کارگران خواهد داشت.

ایشان با اشاره به تقارن سالروز شهادت امام دهم علیه السلام با اولین روز سال گفتند: دید و بازدید در این روز هیچ مانعی ندارد به شرط آنکه از شادی هایی که حرمت اهل بیت را خدشه دار می کند پرهیز شود.


مشاهده در وبسایت منبع