استقرار کامل نظام آموزشی ۶،۳،۳ در سال ۹۷

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: سال ۹۷ استقرار نظام آموزشی ۶،۳،۳ تکمیل می شود و تولید محتوای کتاب ها بر اساس این نظام نیز به اتمام خواهد رسید.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: سال ۹۷ استقرار نظام آموزشی ۶،۳،۳ تکمیل می شود و تولید محتوای کتاب ها بر اساس این نظام نیز به اتمام خواهد رسید.

خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: سال ۹۷ استقرار نظام آموزشی ۶،۳،۳ تکمیل می شود و تولید محتوای کتاب ها بر اساس این نظام نیز به اتمام خواهد رسید.

حسین طلایی صبح چهارشنبه در نشستی به تشریح فعالیت های این معاونت در تدوین کتاب های درسی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پرداخت. وی گفت: تولید محتوا امری دشوار است و قبل از مهر ۹۷ تولید محتوای کتاب ها در پایه دوازدهم نیز کامل می شود تا شاهد استقرار کامل نظام ۶،۳،۳ باشیم. با توجه به فرصت محدودی که در اختیار داشتیم و الزامی که شورای عالی آموزش و پرورش برای ما تعیین کرده بود ما هر سال به تولید محتوا برای دو پایه پرداختیم. در دو سال اخیر کار دشواری در پیش داشتیم چرا که در دوره دبستان در هر پایه نهایتا با ۵ عنوان کتاب درسی رو به رو بودیم اما در متوسطه اول میانگین با ۱۲ عنوان کتاب و در متوسطه دوم با حجم عناوین در شاخه نظری و فنی و حرفه ای رو به رو هستیم.

وی ادامه داد: در مجموع ممکن است این حجم عنوان کتاب ممکن است دارای اشکالاتی باشد که البته ما با حساسیت در تولید محتوا عمل کردیم تا کمترین اشکالات را داشته باشد. ضمن اینکه با این فشار کار تلاش کردیم در این سال ها فعالیت های دیگری چون جشنواره رشد و شبکه ملی دارس از کار بازنماند. این معاونت از نادرترین معاونت هایی است که از برنامه سوم توسعه همگام با آن پیش رفته است. در برنامه ششم توسعه نیز تاکید به ارتباط با مخاطبان وجود دارد که ما در سال ۹۷ برای ارتباط سازنده با ذی نفعان آموزش و پرورش حرکت خواهیم کرد.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا طرح های آموزش و پرورش و شواری عالی آموزش و پرورش که دارای پیوست پژوهشی باید باشد، در این معاونت لزوما تهیه می شود و چرا در دسترس قرار نمی گیرند، اظهار کرد: طرح‌هایی که در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح می‌شوند مسیرهای متفاوتی را برای تهیه پیوست پژوهشی طی می کنند. به عنوان مثال برنامه درس ملی از سوی سازمان با پیوست های پژوهشی ارائه شد. ممکن است یک طرحی پیوست پژوهشی اش از سوی معاونت ها به ما ارجاع شود و در اختیار آن معاونت قرار بگیرد و از طرف معاونت آن پژوهش ارائه شود و یا حتی خود شورای عالی آموزش و پرورش به گروهی پژوهشگر برای تهیه یک پژوهش کاری را سفارش بدهد اما تمام طرح ها وقتی در کمیسیون بررسی می شود دارای پیوست پژوهشی است.

طلایی در ادامه نشست با مرور بر روند تدوین کتب درسی گفت: پس از آنکه برنامه درس ملی ابلاغ شد موظف شدیم برنامه درسی را در ۱۱ حوزه یادگیری تدوین کنیم. بر اساس زیرنظام برنامه درسی سند تحول، راهنمای برنامه و اهداف دوره‌ها را تصویب کردیم و ۵۶ عنوان کتاب درسی، ۵۱ راهنمای معلم، ۳ عنوان کتاب کار، ۵۵عنوان نرم افزار در متوسطه اول و در متوسطه دوم، ۷۴ عنوان کتاب درسی و ۳۰ عنوان راهنمای معلم را تدوین کردیم. در شاخه فنی و حرفه ای نیز ۱۵۹ عنوان کتاب درسی و ۱۲۹ عنوان کتاب درسی هنرآموز تولید شد.

وی با تاکید بر اینکه جلوه های ارزش های اسلامی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و فرهنگ ایثار و شهادت در کتب درسی به گونه ای تدوین شده است که مروبط به یکی دو کتاب نباشد و حتی در کتب فنی و حرفه ای و کتبی که به نظر می رسد ربطی به برخی از این مفاهیم ندارد نیز ما این مفاهیم را گنجاندیم گفت: این معاونت همچنین کتب زیادی را تدوین کرد که پیش از این در آموزش و پرورش سابقه نداشت. از جمله کتب تفکر و سبک زندگی، انسان و محیط زیست، تفکر و سواد رسانه‌ای، بهداشت و کار و فناوری. همچنین کتب همراه هنرجو برای اولین بار برای شاخه فنی و حرفه‌ای تدوین شد که مورد استقبال هنرجویان قرار گرفت.


مشاهده در وبسایت منبع