خطرناک ترین زمان زلزله چه موقع است؟

سلامت نیوز : چندی پیش یادداشتی درباره رفتارهای انسانی در رابطه با زلزله در یکی از خبرگزاری ها نوشتم و در آن به جدولی اشاره کردم که حاصل جمع بندی رفتارهای مردم و مسئولین در زمان قبل و کمی بعد از زلزله در جهان است.

سلامت نیوز: چندی پیش یادداشتی درباره رفتارهای انسانی در رابطه با زلزله در یکی از خبرگزاری ها نوشتم و در آن به جدولی اشاره کردم که حاصل جمع بندی رفتارهای مردم و مسئولین در زمان قبل و کمی بعد از زلزله در جهان است.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، این جدول را در زیر میبینید که به شرح ذیل تقدیم میشود؛همانگونه که در جدول مشاهده می شود در زمان زلزله و کمی بعد از ان هیجانات مسئولین، مردم و حتی متخصصان فصلی ! بسیار زیاد و در ادامه با کاهش هیجانات انتخاباتی برای مسئولین، بی تفاوتی مردم بر خرده گیری و ملامت مسئولین و مطالبگری و فروکش کردن متخصصان حزب باد با کاهش اهمیت دادن رسانه ها به زلزله، عملا دوره فراموشی شروع میشود.

این یک امر خوب از یکطرف و بنظر حقیر خطرناکترین فاز زلزله از سوی دیگر است، چرا؟ فراموشی لطف پروردگار برای ادامه جریان حیات و زندگی است حتی پس از یک زلزله مهیب ولیکن فراموش کردن زلزله در این دوران با کم شدن پسلرزه ها و بازگشت به سیر عادی کارهای روزمره و از دست دادن زمان طلایی برای اماده سازی شهر ها برای زلزله بعدی که حتما می دانیم خواهد امد امری نابخشودنی است.

این زمان ارامش، بعد از زلزله بنظر حقیر دوران طلایی یا همزمان بسیار خطرناک در زلزله ها می تواند قلمداد شود! متاسفانه تجربه نشان داده است که ان حرفها و برنامه های پر شور دوران زلزله دیگر توسط مسئولین مطرح نیست، مردم دچار روزمرگی می شوند و یا شده اند و مطالبه گری خود را از مسئولین شهری کمرنگتر نشان می دهند و ان دسته از متخصصان فصلی بدنبال موارد روز از فاضلاب شهری گرفته تا هر موضوعی که می تواند اسم و رسمی برای انان فراهم سازد را در راس برنامه های خود قرار داده اند؟ تا شروع تیک زلزله بعدی!

تاریخ اخیر ما نشان می دهد که از زلزله رودبار و سپس بم و حالا کرمانشاه، درست بعد از حرفهای بزرگ روز های اول، زلزله در حال رقیق شدن در نظر همگان است و کشور در حال ورود به خطرناکترین فاز زلزله است.

به هر حال از معلم غیر فصلی مهندسی زلزله و مدیریت بحران به مسئولین و مردم خوب کشور یک توصیه بسیار جدی ؟گول بازی گسلها را نخورید، این زمان ارامش را برای برنامه ریزی، اماده سازی و مقاوم سازی استفاده کنید، کاری که بعد از زلزله رودبار، بم و حالا کرمانشاه نکردیم! زلزله در حال برنامه ریزی برای امدن است!


مشاهده در وبسایت منبع