عزم جدی آموزش و پرورش برای عملیاتی کردن سند تحول بنیادین

مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ درباره مصوب شدن زیرنظام های سند تحول بنیادی و برنامه های سال ۹۷ در این مورد عنوان کرد: بخش های مختلف وزارت آموزش و پرورش برای عملیاتی کردن سند ...

مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ درباره مصوب شدن زیرنظام های سند تحول بنیادی و برنامه های سال ۹۷ در این مورد عنوان کرد: بخش های مختلف وزارت آموزش و پرورش برای عملیاتی کردن سند تحول بنیادی وارد عمل شدند و عزمی جدی برای این مهم داریم.
وی با اشاره به تصویب ۴ زیر نظام از ۶ زیر نظام سند تحول بنیادی افزود: ۲ زیر نظام منابع مالی و نیروی انسانی باقی مانده است که باتوجه به تحقق عزم جدی برای اجرای سند تحول بنیادی این زیر نظام در اولویت تصویب قرار دارد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: ۲ زیر نظام باقی مانده هنوز مصوب نشده است اما در کمیسیون های کارشناسی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا در سال ۹۷ آن را به تصویب برسانیم.

نوید ادهم اظهار کرد: سیستم رصدی برای پیشبرد سند تحول بنیادین در نظر گرفته شده است که این عامل باعث می شود تا روند عملیاتی شدن این سند تسریع پیدا کند.

وی یادآورشد: بعد از تصویب همه زیر نظام ها، وزارتخانه برنامه های عملیاتی بعد از این مرحله را به تدریج و طبق برنامه ریزی پیش خواهد برد.


مشاهده در وبسایت منبع