حمله افراد ناشناس به رئیس اداره کار گچساران

افراد ناشناسی صبح دیروز سه شنبه به رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گچساران با چوب و سنگ حمله کردند. رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گچساران، سه شنبه در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح با حمله افراد ناشناسی از ناحیه قفسه سینه دچار آسیب شدم.

افراد ناشناسی صبح دیروز سه شنبه به رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گچساران با چوب و سنگ حمله کردند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گچساران، سه شنبه در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح با حمله افراد ناشناسی از ناحیه قفسه سینه دچار آسیب شدم.

بیژن مهدی پور رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گچساران افزود: این حادثه در زمان رساندن فرزندم به مدرسه رخ داد.

وی ابراز کرد: سه سرنشین نقابدار در یک دستگاه پژو پارس بدون پلاک به خودروی این اداره با چوب و سنگ حمله کردند.

شهرستان ۱۲۰ هزار نفری گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

مشاهده در وبسایت منبع