سخنگوی سازمان آتش نشانی : حوادث چهارشنبه سوری رو به کاهش است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ جلال ملکی (سخنگو و کارشناس آتش نشانی تهران) در این برنامه جلال ملکی با اشاره به این که آمار آتش نشانی همواره مبتنی بر تعداد حوادث واقع شده است ، گفت : حوادث چهارشنبه سوری در آمارهای سازمان آتش نشانی همواره به دو بخش مهم حوادث قبل از سه شنبه ی آخر ...

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت : حوادث قبل از سه شنبه آخر سال همواره تعداد مصدومان بسیار زیادی دارد، به طوری که میزان حادثه همواره به دلیل انباشت بسیار زیاد مواد منفجره در اماکن مختلف بسیار زیاد و خطرناک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ جلال ملکی (سخنگو و کارشناس آتش نشانی تهران) در این برنامه جلال ملکی با اشاره به این که آمار آتش نشانی همواره مبتنی بر تعداد حوادث واقع شده است ، گفت : حوادث چهارشنبه سوری در آمارهای سازمان آتش نشانی همواره به دو بخش مهم حوادث قبل از سه شنبه ی آخر سال و روز چهارشنبه سوزی تقسیم می شوند. وی همچنین افزود : حوادث قبل از سه شنبه آخر سال همواره چند ماه قبل از روز چهارشنبه سوری واقع می شوند، به طوری که اکثر این حوادث مربوط به کسانی است که با بی احتیاطی تمام مشغول جمع آوری و نگه داری مواد هستند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی همچنین در ادامه اضافه کرد : حوادث قبل از سه شنبه ی آخر سال همواره تعداد مصدومان بسیار زیادی را در یک حادثه دارند، به طوری که میزان حادثه همواره به دلیل انباشت بسیار زیاد مواد منفجره در اماکن مختلف بسیار زیاد و خطرناک است.
وی با اشاره به این که میزان خطرات چهارشنبه سوری امسال نسبت به سال های قبل خطرات کم تری را دارد، بیان کرد: بسیاری از اعمال آموزشی و فرهنگی به واسطه ی حضور کارشناسان مختلف و آگاهی مردم در حال حاضر باعث شده تا میزان خطرات چهارشنبه سوری نسبت به سال های گذشته کاهش پیدا کند.
جلال ملکی همچنین در ادامه اضافه کرد: خوشبختانه سال گذشته حوادث مربوط به چهارشنبه سوری حدود ۳۰ درصد از سال های قبل کاهش پیدا کرده بود.
وی با اشاره به این که آمار حوادث چهارشنبه سوری در دهه های قبل همواره رو به افزایش بود، اعلام کرد: راهکارهای ارائه شده در بحث رفع حوادث چهارشنبه سوری در دهه های قبل همواره در جهت ممانعت در برگزاری یا کم رنگ سازی جشن چهارشنبه سوری بود؛ در حالی که این راهکارها هیچ گاه اثر مطلوبی بر کاهش حوادث نداشتند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به این که جامعه ایران یک جامعه جوان است، اظهار داشت: بدون شک جوان همواره سرشار از انرژی های مختلف است، به طوری که عدم تخلیه این انرژی در قالب های مناسب باعث می شود تا حضور در مراسم چهارشنبه سوری و اقدامات خطرناک به معنای صرف انرژی برای جوان تعبیر شود.
 

مشاهده در وبسایت منبع