اجرای گشت مشترک ویژه طرح نظارتی نوروز در ورامین

به گزارش خبرگزاری صدواسیما،این طرح به منظور جلوگیری از تخلفاتی همچون گرانفروشی ، کم فروشی ، نصب نشدن درج قیمت ، صادرنشدن صورتحساب، رعایت نشدن دستورالعملهای بهداشتی و محیطی ، خدماتی و کالاهای اساسی اولویت دار و همچنین ممانعت از افزایش غیر منطقی قیمتها اجرا شد .

طرح نظارتی ویژه ایام نوروز۹7 ورامین با حضور مسئولان ونمایندگان ادارات مرتبط در قالب گشت مشترک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدواسیما،این طرح به منظور جلوگیری از تخلفاتی همچون گرانفروشی ، کم فروشی ، نصب نشدن درج قیمت ، صادرنشدن صورتحساب، رعایت نشدن دستورالعملهای بهداشتی و محیطی ، خدماتی و کالاهای اساسی اولویت دار و همچنین ممانعت از افزایش غیر منطقی قیمتها اجرا شد .

در اجرای این گشت های مشترک تعداد ۸ واحد صنفی در سطح شهرستان از جمله واحدهایی شامل مرغ و ماهی، قصابی ها و همچنین چند واحد پوشاک ، کیف و کفش و … بازرسی و نظارت شد که طی آن تعداد 3 واحد متخلف شناسایی شد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد .

در این برنامه با ۲ واحد مرغ فروشی و قصابی نیز که موارد بهداشتی را لحاظ نکردند برخورد جدی صورت گرفت و با تاکید کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد جمع آوری و در محل معدوم شد .

گشت های مشترک فوق در سطح شهرستان به صورت مستمر و روزانه در دو نوبت صبح و عصر برای تشدید نظارت ها و کنترل و تنظیم بازار ادامه خواهد داشت .
از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد گرانفروشی ، کم فروشی ، عدم درج قیمت ، تقلب ، احتکار و … مراتب را سریعاً با شماره تلفن های ستاد خبری ۱۲۴ و ۳۶۲۴۳۷۸۸ به اطلاع بازرسان این اداره برسانند .


مشاهده در وبسایت منبع