محسن هاشمی: دلخوری با دکتر نجفی کاملا تکذیب می شود / نجفی گفت فشارهای سیاسی وجود داشته اما علت استعفایم مسائل سیاسی نیست

نشست خبری محسن هاشمی پس از استعفای محمدعلی نجفی شهردار تهران آغاز شد. به گزارش انتخاب، مهمترین اظهارات محسن هاشمی به شرح زیر است: دلخوری با دکتر نجفی کاملا تکذیب میشود؛ در جلسه رونمایی تندیس ایت الله هاشمی ایشان را دیدم طبیعی است اعضای شورا ناراحتند، ٢١ نفر به ایشان رای ...

نشست خبری محسن هاشمی پس از استعفای محمدعلی نجفی شهردار تهران آغاز شد.
به گزارش انتخاب، مهمترین اظهارات محسن هاشمی به شرح زیر است:

دلخوری با دکتر نجفی کاملا تکذیب میشود؛ در جلسه رونمایی تندیس ایت الله هاشمی ایشان را دیدم

طبیعی است اعضای شورا ناراحتند، ٢١ نفر به ایشان رای دادند

نجفی به من گفت مسائل سیاسی به هیچ وجه در استعفای من دخیل نیست

قشارهای سیاسی بوده، اما علت استعفایم مسائل سیاسی نیست

مشاهده در وبسایت منبع