منشا بیماری نجفی از استرس هم هست

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در جلسه بررسی استعفای محمدعلی نجفی شهردار تهران توسط اعضای شورای شهر که با حضور خبرنگاران برگزار شد، اظهار کرد: علت استعفا یک مشکل پزشکی جدید بود.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در جلسه بررسی استعفای محمدعلی نجفی شهردار تهران توسط اعضای شورای شهر که با حضور خبرنگاران برگزار شد، اظهار کرد: علت استعفا یک مشکل پزشکی جدید بود.
وی با بیان اینکه دلخوری نجفی از اعضا را تکذیب می کنم، گفت: نمی خواهم شهردار بشوم.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: نجفی به من گفت استعفا هیچ دلیل سیاسی ندارد.

هاشمی رفسنجانی گفت: بیماری او به خانواده اش هم مربوط است، مرض نجفی از استرس هم می آید.


مشاهده در وبسایت منبع