استعفای نجفی به دلیل مشکلات پزشکی است

به گزارش شفاف ، محسن هاشمی در نشست خبری خود با بیان اینکه در روزهای پایان سال هستیم و شهروندان سخت در حال فعالیت های پایانی سال هستند، گفت: معمولا ایرانی ها روزهای آخر سال ترافیک کاری بیشتری دارند، برای همین شلوغی و ترافیک نیز در شهر حاکم است.

به گزارش شفاف، محسن هاشمی در نشست خبری خود با بیان اینکه در روزهای پایان سال هستیم و شهروندان سخت در حال فعالیت های پایانی سال هستند، گفت: معمولاً ایرانی ها روزهای آخر سال ترافیک کاری بیشتری دارند، برای همین شلوغی و ترافیک نیز در شهر حاکم است.

وی ادامه داد: قبل از پایان سال پرسنل شهرداری در حال فعالیت های نظافت و آماده سازی شهر برای نوروز هستند.

وی تاکید کرد: از عصر روز گذشته استعفای آقای نجفی اعلام شده بود و امروز در جلسه شورا با حضور ۲۰ نفر این استعفا مورد بررسی قرار گرفت و دلیل آن مشکل جدید پزشکی عنوان شده است که می دانید نمی توانیم مشکلات پزشکی را علنی کنیم.

وی گفت: در اولین جلسه رسمی سال آینده شورا این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و اگر توضیحات آقای نجفی قانع کننده بود، رای به استعفا خواهیم داد و برای شهرداری سرپرست تعیین می کنیم.

وی تاکید کرد: اگر اعضای شورا مخالف باشند اما همچنان نجفی به استعفا اصرار داشته باشد مجبور به پذیرش استعفا هستیم اما جای نگرانی برای شهروندان نیست و تیم شهرداری به وظایف خود عمل خواهد کرد.

محسن هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا شما قصد شهردار شدن ندارید گفت: من قصد چنین کاری ندارم و به دنبال  چنین موضوعی نیستم و از گزینه هایی که  مطرح شده  اطلاعی ندارم زیرا هنوز استعفا پذیرفته نشده است

هاشمی تاکید کرد :اگر اعضای  شورای شهر هم بخواهند شهرداری نمی شوم  زیرا قصد ندارم مریض شوم زیرا ریشه این مریضی استرس هم هست.


مشاهده در وبسایت منبع