اجرای ۳۰۰ طرح اشتغالزایی امسال برای مددجویان کمیته امداد امام در مهاباد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهاباد گفت: در سالجاری حدود ۳۰۰ طرح اشتغالزایی با هزینه ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای مددجویان زیر پوشش این نهاد آماده و اجرا شده است.

کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهاباد امسال 300 طرح اشتغالزایی را برای مددجویان زیر پوشش این نهاد اجرا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهاباد گفت: در سالجاری حدود 300 طرح اشتغالزایی با هزینه 5 میلیارد و 700 میلیون تومان  برای مددجویان زیر پوشش این نهاد آماده و اجرا شده است.

مسعود مامندی پور با بیان اینکه پنج هزار و 200 خانوار زیر پوشش خدمات این نهاد مقدس قرار دارند افزود: ماهیانه به هر فرد مددجو حدود 190 هزارتومان مستمری پرداخت می شود.

مامندی پور اضافه کرد: در سالجاری 20 واحد مسکونی برای مددجویان بدون مسکن احداث شده و هم حدود یک میلیارد تومان هم برای درمان مددجویان صرف شده است.


مشاهده در وبسایت منبع