در چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رئیس شبکه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شهرستان پیشوا گفت: دیشب در آخرین چهارشنبه سال دو نفر در شهر پیشوا از ناحیه چشم و دست مصدوم شدند. دکتر زینی وند افزود: یکی راکب موتور بود که مورد اصابت یک نارنجک دستی قرار گرفت و راهی بیمارستان شد و دیگری در حال ...

در چهار شنبه آخر سال پشوا دو نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس شبکه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شهرستان پیشوا گفت: دیشب در آخرین چهارشنبه سال دو نفر در شهر پیشوا از ناحیه چشم و دست مصدوم شدند.

دکتر زینی وند افزود: یکی راکب موتور بود که مورد اصابت یک نارنجک دستی قرار گرفت و راهی بیمارستان شد و دیگری در حال پرتاب ترقه در بوستان دانش آموز بود که از ناحیه انگشتان دست دچار مصدومیت شد.

وی گفت: هردو از بیمارستان مرخص شدند.

سال گذشته هم سه نفر به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در آتش بازی و پرتاب نارنجک دستی و ترقه بازی دچار مصدومیت شدند.


مشاهده در وبسایت منبع