تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت شهرداری در سال آینده

آقای سقاییان نژاد در نشست خبری امروز با رسانه ها گفت: هشتاد و یک درصد بودجه سال ۹۷ شهرداری قم عمرانی و نوزده درصد جاری است . شهردار قم افزود: بیش از یک هزار و چهارصد میلیارد تومان سهم بودجه عمرانی و چهارصد و چهل میلیارد تومان سهم بودجه جاری است و بودجه جاری هشت و نیم درصد ...

شهردار قم اجراي طرح هاي عمران شهري و تکميل طرح هاي نيمه تمام را از مهمترين برنامه هاي شهرداري در سال آینده اعلام کرد .

آقاي سقاييان نژاد در نشست خبري امروز با رسانه ها گفت: هشتاد و یک  درصد بودجه سال 97 شهرداري قم عمراني و نوزده درصد جاري است .

شهردار قم افزود: بيش از یک هزار و چهارصد ميليارد تومان سهم بودجه عمراني و چهارصد و چهل  ميليارد تومان  سهم بودجه جاري است و بودجه جاري هشت و نیم  درصد نسبت به سال گذشته  افزايش يافته که از محاسن بودجه سال آینده  است .

آقاي سقاييان نژاد با اشاره به رقم دو هزار و دویست ميليارد توماني بودجه مصوب امسال گفت: تا به حال بيش از هشتاد و پنج درصد بودجه محقق شده است .

شهردار قم برنامه ريزي براي استقرار يک نظام پاسخگويي را از کارهاي اصلي شهرداري در سال 97 بيان و هدف از آن را ارتقاي رضايت مندي مردم ذکر کرد که در کاهش معضلات موثر خواهد بود .شهردار قم

اقاي سقاييان نژاد تملک و اجراي مرحله پنجم طرح عمار ياسر، ادامه خيابان سميه ، بلوار فردوسي ،رمپ و لوپ هاي پل 9 دي و پارکينگ زائر ، احداث و تکميل تقاطع هاي غير همسطح فردوسي ، ولي عصر و خيابان امام خميني ، بوستان بزرگ زائر و  درياچه مصنوعي بوستان غدير را از جمله طرح هاي شهرداري در سال آينده برشمرد .

شهردار قم ادامه اجراي مرحله اول خط يک مترو و تامين ششصد ميليارد تومان اعتبار براي آن  در سال آينده را از ديگر برنامه هاي سال 97 عنوان کرد .

شهردار قم افزايش هماهنگي و تعامل دستگاههاي اجرايي با شهرداري را براي کاهش چالش هاي شهرداري در طرح هاي عمراني و بهره برداري به موقع از آنها ضروري خواند و گفت: بهره برداري زودتر از اين طرح ها آرامش و رضايت مردم را که هدف مسئولان است در پي دارد .

اقاي سقاييان نژاد درباره مونوريل هم گفت: همه مسئولان درباره تکميل مرحله اول مونوريل به طول چهار و هفت دهم کيلومتر و تا ميدان مطهري اتفاق نظر دارند که صدو پنجاه  تا دویست میلیارد  تومان نياز دارد .

شهردار قم درباره تکميل اين طرح توسط شهرداري گفت: در اين باره بايد ابتدا مشکلات حقوقي آن که بسيار مهم است حل شود

آقاي سقاييان نژاد افزود :در بحث ترافيکي مونوريل دردي از دردهاي شهر را حل نمي کند .

شهردار قم درباره خط آهن متروکه در شهر گفت :معتقد هستيم اين خط آهن بايد جمع شود و شهرداري با ديوارکشي اطراف آن مخالف است .

آقاي سقاييان نژاد با اشاره به تعامل خوب شهرداري با شوراي اسلامي دوره چهارم و فعلي ، شوراي دوره پنجم را از نظر تخصصي بهتر ارزيابي کرد .

شهردار قم درباره تاکسي هاي فعال از طريق فضاي مجازي گفت: بي توجهي به اين مسئله در سال هاي آينده مشکل جدي ايجاد مي کند و ما نگرانيم بر اساس قانون مسئوليت حمل و نقل شهري به عهده شهرداري است و هر کس مي خواهد در اين باره کار کند بايد مجوز قانوني بگيرد و بايد از کارهاي غير قانوني جلوگيري شود .


مشاهده در وبسایت منبع