شهردار تهران نخواهم شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران امروز در جلسه اضطراری که به دلیل استعفای نجفی شهردار تهران در ساختمان شورا برگزار شده بود، گفت: حتی اگر شورا هم بخواهد که من شهردار تهران بشوم قبول نخواهم کرد.

رئیس شورای شهر: شهردار تهران نخواهم شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران امروز در جلسه اضطراری که به دلیل استعفای نجفی شهردار تهران در ساختمان شورا برگزار شده بود، گفت: حتی اگر شورا هم بخواهد که من شهردار تهران بشوم قبول نخواهم کرد. هاشمی افزود: پزشکان بیماری نجفی را تایید کردند و من نمی خواهم با شهردار شدن بیمار شوم.
 

مشاهده در وبسایت منبع