ساخت بزرگترین کاروسل ایران در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، با بهره برداری از این کاروسل ظرفیت پذیرش مسافر ورودی در ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. گفتنی است، این دستگاه در مدت ۲ ماه ساخته شده و با یک هفته کار شبانه روزی در ترمینال ورودی فرودگاه بین المللی ...

شرکت صنایع بال، بزرگترین کاروسل ایران را به طول ۱۲۰ متر برای نصب در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ساخت.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما ،  با بهره برداری از این کاروسل ظرفیت پذیرش مسافر ورودی در ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.  گفتنی است، این دستگاه در مدت ۲ ماه ساخته شده و با یک هفته کار شبانه روزی در ترمینال ورودی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نصب می شود.مشاهده در وبسایت منبع