انبار تینر در شهرک صنعتی جی آتش گرفت

محمد شریعتی در گفت و گو با خبرنگار مهر از آتش سوزی در انبار تینر در شهرک صنعتی جی اصفهان خبر داد و اظهار داشت: حریق در حال حاضر گسترده است و تاکنون از ۱۰ ایستگاه آتش نشانی در شهر اصفهان نیروی امدادی، تجهیزات و خودرو اعزام شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان از آتش سوزی انبار تینر در شهرک صنعتی جی خبر داد.محمد شریعتی در گفت و گو با خبرنگار مهر از آتش سوزی در انبار تینر در شهرک صنعتی جی اصفهان خبر داد و اظهار داشت: حریق در حال حاضر گسترده است و تاکنون از ۱۰ ایستگاه آتش نشانی در شهر اصفهان نیروی امدادی، تجهیزات و خودرو اعزام شده است.
وی اضافه کرد: تینر بسیار مشتعل است به گونه ای که این آتش سوزی با انفجارهایی همراه است.

مشاهده در وبسایت منبع