نحوه سرقت خودپرداز از زبان مالک ساختمان

مدیر مرکز موسیقی که دستگاه خودپرداز از ساختمانش به سرقت رفته است در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت:سارقان ۷ نفر بودند که شبانه ابتدا با یکدستگاه خودروی آزرا به­مقابل موسسه مراجعه کردند و با بررسی موقعیت محل، یک دستگاه وانت پیکان سرقتی را به مقابل ساختمان ...

سارقان با صورت هاي پوشيده بعد از ناکام ماندن براي ورود از در اصلي موسسه به ناچار با ديلم قفل در ديگري را شکستند و زير لنز دروبين هاي خودپرداز را سرقت کردند.

مدير مرکز موسيقي که دستگاه خودپرداز از ساختمانش به سرقت رفته است در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما گفت:سارقان 7 نفر بودند که شبانه ابتدا با يکدستگاه خودروي آزرا به­مقابل موسسه مراجعه کردند و با بررسي موقعيت محل، يک دستگاه وانت پيکان سرقتي را به مقابل ساختمان آوردند.

وي ادامه داد:­سارقان با صورت هاي پوشيده بعد از ناکام ماندن براي ورود از در اصلي موسسه به ناچار با ديلم قفل در ديگري را شکستند و خود را به خود پرداز رساندند.


وي افزود:دو نفر از سارقان خود پردازيک تني را که حاوي 67 ميليون تومان وجه نقد بود تا بيرون در انتقال دادند و در نهايت ساعت 4 و نيم صبح سوار بر وانت و سرقت کردند.


مدير مرکز موسيقي در خصوص علت قطع بودن دزدگيرها در شب حادثه اظهار داشت:دزدگير بصورت خودکار ساعت 12 شب فعال مي شود اما بدليل تراکم کاري پايان سال تا زمان بيشتري در ساختمان حضور داشتيم و آن را قطع کرده بوديم اما متاسفانه هنگام خروج فراموش کرديم دوباره فعالش کنيم.


وي گفت:دستگاه خودپرداز به اصرار خانواده يکي از هنرآموزان در مجموعه قرار گرفته بود و هزينه اجاره اي بابت آن به بانک مربوطه پرداخت نمي کرديم.


وي با اشاره به تحويل تمامي فيلم هاي ضبط شده دوربين هاي مدر بسته به ماموران پليس اگاهي ابراز اميدواري کرد تا سارقان هرچه زودتر شناسايي و دستگير شوند.


مشاهده در وبسایت منبع