افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه طی سال گذشته +اینفوگرافیک

سطح تراز دریاچه ارومیه در ۲۲ اسفند۹۶،نسبت به تراز یکسال قبل در این تاریخ،۳ سانتی متر افزایش داشته است.

منبع: اقتصاد آنلاین

مشاهده در وبسایت منبع