نرخ تورم کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی هر کدام چقدر است ؟

علی شهابی نسب در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، افزود: براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۶ نرخ بیکاری استان از سوی مرکز آمار ایران، ۱۲.۸ درصد اعلام شده که نسبت به سال ۱۳۹۵ که ۱۳.۳بود، پنج صدم درصد کاهش یافته است.

علی شهابی نسب در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، افزود: براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۶ نرخ بیکاری استان از سوی مرکز آمار ایران، ۱۲.۸ درصد اعلام شده که نسبت به سال ۱۳۹۵ که ۱۳.۳بود، پنج صدم درصد کاهش یافته است.
وی اظهارکرد: همچنین استان به لحاظ بیشترین نرخ بیکاری در بین استان های کشور در جایگاه هشتم قرار دارد. نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۹۶، ۱۲.۱درصد بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: براساس آخرین نتایج طرح آمارگیری شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در اسفند ماه سال ۱۳۹۶، نرخ تورم کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان ۷.۱ درصد، مناطق شهری ۷.۳ درصد، مناطق روستایی ۶.۹ درصد اعلام شده که استان به لحاظ کمترین نرخ تورم کل در بین استانهای کشور در جایگاه چهارم قرار دارد.

شهابی نسب اضافه کرد: نرخ تورم کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۸.۲ درصد، ۸.۱ درصد و ۸.۸ درصد است.

مشاهده در وبسایت منبع