مقررات جدید گمرکی بسته بندی و حمل میوه صادراتی

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، در بخشی از این بخشنامه آمده است: رعایت شاخص های بسته بندی میوه و تره بار صادراتی در سال ۱۳۹۷ به شرح مندرجات در ضمایم پیوست ضروری است.

ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست، در بخشی از این بخشنامه آمده است: رعایت شاخص های بسته بندی میوه و تره بار صادراتی در سال ۱۳۹۷ به شرح مندرجات در ضمایم پیوست ضروری است.


مشاهده در وبسایت منبع