تولید کنندگان و مسوولان ایرانی را به خارج بفرستید

عصر ایران؛ مصطفی داننده - امسال سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته است. حمایتی که می تواند اقتصاد ایران را زنده نگه دارد و زمینه ساز اشتغال جوانان شود. فعلا این حمایت در قالب شعار و چند تیزر تلویزیونی خلاصه شده است.

به تجربیات دیگران احترام بگذاریم و از آنها استفاده کنیم. تجربه دیگران، کالای خارجی نیست که از آن استفاده نکنیم.

عصر ایران؛ مصطفی داننده- امسال سال حمایت  از کالای ایرانی نام گرفته است. حمایتی که می‌تواند اقتصاد ایران را زنده نگه دارد و زمینه ساز اشتغال جوانان شود. فعلا این حمایت در قالب شعار و چند تیزر تلویزیونی خلاصه شده است. در این سال‌ها کمتر  برنامه عملی برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی ارائه شده است.

در این میان حتی بسیاری از وام‌های تولیدی به نام تولید در بازار غیرتولیدی مصرف شده اند.

حمایت از تولید داخلی، مسیر مشخصی دارد که بسیاری از کشورهای توسعه یافته آن را طی کرده‌اند. این یعنی قرار نیست ما مسیر تازه‌ای را برای حمایت از کالاهای ایرانی طی کنیم. پس مسؤولان و تولیدکنندگان ایرانی به راحتی می‌توانند با استفاده از تجربه دیگران، بازار کشور را به دست بگیرند.

به همین سبب یک پیشنهاد ساده را می توان مطرح کرد:

کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی به خوبی توانسته‌اند تولید داخلی خود را احیا و حتی آنها را تبدیل به برند‌های معتبر جهانی کنند. از این رو جا دارد تولید کنندگان ایرانی و مهم‌تر از آن برخی از مسؤولان را به این کشورها بفرستیم تا بروند، ببینند و بشنوند که این کشورها و شرکت‌ها چگونه توانسته‌اند به این جایگاه برسند.

همیشه قرار نیست ما چرخ را از نو اختراع کنیم. از اختراع چرخ قرن ها می گذرد و ما تنها باید راه تولید آن را یاد بگیریم. ما باید از تجربه دیگران در زمینه تولید داخلی استفاده کینم. ببینیم کشور چین، چگونه از سرمایه نیروی انسانی خود استفاده کرده و تقریبا بازارهای تمام کشورهای جهان را در اختیار گرفته است و کم کم در حال تبدیل شدن به قدرت برتر جهان است.

هزینه کردن برای سفر این افراد به کشورهای خارجی به مراتب مفید تر از آغاز دوباره یک مسیر رفته است. ما باید ابتدا این مسیر را مطالعه کنیم. برویم و ببینم. نمی‌شود به همین راحتی دل به دریا زد و تصور کرد می‌شود به راحتی به ساحل آرامش رسید.

نمی‌شود انتظار داشت بدون هیچ کار علمی مردم به صورت غریزی از تولید داخلی حمایت کنند. آنها کالای با کیفیت می‌خواهند.

مسؤولان و تولید کنندگان ایرانی، کالاهای با کیفیت و ایمن تولید کنند تا ببیند مردم چگونه از آن حمایت می‌کنند.

حمایت از تولید کالای ایرانی با ساخت چند برنامه تبلیغاتی محقق نخواهد شد. هر چند که برای تلویزیونی ها گزارش هایی به ارمغان دارد و تهیه کنندگان را به آب و نانی می رساند اما صرف این که برای تبلیغ تولید دخلی، کالای خارجی را بکوبیم، راه به جایی نمی‌برد و در حد همین فیلم ها باقی می ماند.

 به تجربیات دیگران احترام بگذاریم و از آنها استفاده کنیم. تجربه دیگران، کالای خارجی نیست که از آن استفاده نکنیم. توسعه یک خط مستقیم است که دیگران آن را طی کرده‌اند و ما نمی‌توانیم جاده‌ای دیگری در این مسیر بسازیم.

 


مشاهده در وبسایت منبع