با ۳۰۰ میلیون تومان کجا خانه بخریم؟/ جدول

برای خرید مسکن در منطقه پیروزی با عمر ۴۷ سال و متراژ ۷۲، باید متری ۴ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان هزینه کرد. با ۳۰۰ میلیون تومان می توان در محدوده هایی، چون پیروزی، نظام آباد، مجیدیه و ... صاحب خانه شد. قیمت برخی از واحد های ۳۰۰ میلیونی در تهران به شرح زیر است:

برای خرید مسکن در منطقه پیروزی با عمر ۴۷ سال و متراژ ۷۲، باید متری ۴ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان هزینه کرد.
با ۳۰۰ میلیون تومان می توان در محدوده هایی، چون پیروزی، نظام آباد، مجیدیه و ... صاحب خانه شد.

قیمت برخی از واحد های ۳۰۰ میلیونی در تهران به شرح زیر است:

مشاهده در وبسایت منبع