نصب موفقیت آمیز پایه سکوی مسکونی بی میدان فروزان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: هدف از نصب سکوی مسکونی، بهبود شرایط معیشتی کارکنان سکوی فروزان است. در همین راستا، حمل پایه این سکو پیش از تعطیلات نوروز از جزیره قشم آغاز شد و به منطقه فروزان منتقل شد. حمید بورد افزود: با فراهم ...

پایه سکوی مسکونی بی میدان نفتی فروزان با موفقیت نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: هدف از نصب سکوی مسکونی، بهبود شرایط معیشتی کارکنان سکوی فروزان است. در همین راستا، حمل پایه این سکو پیش از تعطیلات نوروز از جزیره قشم آغاز شد و به منطقه فروزان منتقل شد. حمید بورد افزود: با فراهم شدن شرایط مساعد جوی پایه سکو با موفقیت و در فاصله نزدیک تاسیسات موجود فروزان نصب شد.
وی گفت: اکنون پیمانکار در حال انجام عملیات شمع‌کوبی پایه‌های سکو است و پس از این عملیات، فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ و نصب سازه واسط و پل دسترسی در دستور کار قرار می گیرد.
همه  مراحل طراحی، ساخت و نصب این سکو به همت پیمانکاران ایرانی انجام شده است.
 
 
 

مشاهده در وبسایت منبع